Kody błędów VAG

Moderatorzy: Sony, CYRULIK, remiq, gurszczak, Roxon40

Kody błędów VAG

Postprzez gurszczak » 28 maja 2008, o 09:20

Witam znalazłem coś takiego na zaprzyjaźnionym forum LC myśle że niektórym osobom posiadającym VAGa powinno sie przydać tym bardziej że jest to w jezyku polskim. Jeśli temat nie potrzebny admin możesz usunąć :)


VW / AUDI / SEAT / SKODA
Przegląd usterek diagnostycznych (DTC)

Przegląd usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodów VAG i SAE (OBD-II)

Zasady w3ączania MIL
A=MIL zaistnia3y pierwszy raz
B=MIL zaistnia3y drugi raz
C=Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa
D=Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej

DTC (VAG) DTC (SAE) OPIS USTERKI (NUMER KOMPONENTU) ZASADA MIL
00000 Nie rozpoznano DTC
00257 Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101)
00258 P0753 Prze3ącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00259 Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99)
00260 P0758 Prze3ącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00261 Zawór wejściowy ABS – ty3 (N103)
00262 P0763 Prze3ącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90)
00263 Transmisja 0107 – usterka mechaniczna / hydrauliczna
00264 P0748 Prze3ącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91)
00265 Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102)
00266 P0773 Prze3ącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92)
00267 Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100)
00268 P0748 Prze3ącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)
00269 Zawór wyjściowy ABS – ty3 (N104)
00270 P1778 Prze3ącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94)
00271 Zobacz książke serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od testowanego auta)
00273 Zawór wejściowy ABS – prawy ty3 (N133)
00274 Zawór wyjściowy ABS – lewy ty3 (N134)
00275 Zawór wyjściowy ABS – prawy ty3 (N135)
00276 Zawór wyjściowy ABS – prawy ty3 (N136)
00277 Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy przód (N137)
00278 Zawór g3ówny ABS – (N105)
00279 Zawór zamka różnicowego 1 (N125)
00280 Zawór zamka różnicowego 2 (N126)
00281 Sensor predkości pojazdu – brak sygna3u (G68)
00282 Serwomotor pozycji przepustnicy – V60
00283 P1711 Sygna3 predkości kó3 ABS #1 (lewy przód) zakres / dzia3anie – G47
00284 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy przód – N138
00285 P1716 Sygna3 predkości kó3 ABS #2 (prawy przód) zakres / dzia3anie – G45
00286 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy przód – N139
00287 P1721 Sygna3 predkości kó3 ABS #3 (prawy ty3) zakres / dzia3anie – G44
00289 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – prawy ty3 – N140
00290 P1726 Sygna3 predkości kó3 ABS #4 (lewy ty3) zakres / dzia3anie – G46
00291 Prze3ącznik alarmowy ciśnienia / poziomu p3ynu (F116 / F117)
00292 Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego
00293 P0705 Wielofunkcyjny prze3ącznik zakresu transmisji – usterka (wyjście PRNDL) (F125)
00294 Prze3ącznik transmisji ciśnienia L (F174)
00295 Prze3ącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)
00296 P1704 Prze3ącznik redukcji biegu – skrót do uziemienia (F8)
00297 P0715 Obwód sensora wejścia / predkości turbiny – usterka
00297 P0721 Obwód czujnika predkości pojazdu – zakres / dzia3anie – g3ośny sygna3 (G38)
00297 P0722 Obwód czujnika predkości pojazdu – zakres / dzia3anie – brak sygna3u
00297 Transmisja czujnika predkości pojazdu (G38)
00298 Prze3ącznik tylnego mechanizmu różnicowego – E121
00299 Prze3ącznik transmisji – Prze3ącznik zakresu programu – krótkie spiecie – E122
00300 P0712 Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji p3ynów (G93)
00300 P0713 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji p3ynów (G93)
00301 Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
00302 Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)
00303 Prze3ącznik selekcji funkcji komputera pok3adowego (E91)
00305 Sygna3 wska1nika zużycia paliwa
00306 Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1
00307 Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2
00309 Pompa miernicza p3ynu czyszczącego (V135)
00310 Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)
00312 Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)
00313 Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygna3 usterki
00314 EGR dwufazowego zaworu (N161)
00447 Silnik ABS-ASR – po3ączenia elektryczne 2
00501 Czujnik pozycji g3ównej klapy silnika – G92
00512 P0341 Czujnik krzywki – sygna3 b3edu B
00512 Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście referencyjnej
00513 P0506 Czujnik predkości silnika – G28 – ja3owy RPM za niski B
00513 P0507 Czujnik predkości silnika – G28 – ja3owy RPM za wysoki B
00513 Czujnik predkości silnika – G28 – sygna3 usterki
00514 P0336 Czujnik pozycji wa3u korbowego – sygna3 usterkowy – G4 A
00514 Czujnik pozycji wa3u korbowego – G4
00515 P0340 Czujnik pozycji wa3u krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygna3u (G40) : sprawd1 CPM, jeśli OK., wymien dystrybutor B
00515 Czujnik pozycji wa3u krzywkowego (czujnik efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawd1 CPM, jeśli OK., wymien dystrybutor B
00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamkniety prze3ącznik – F60
00517 Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty prze3ącznik – F81
00518 P0121 Czujnik pozycji przepustnicy – sygna3 poza zasiegiem (G69). Zobacz też straty zasilania ECM
00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasiegiem – G71 B
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napiecie – G71 A
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napiecie – G71 A
00520 Czujnik przep3ywu poziomu masy – G19ig70
00521 Potencjometr wyrównania paliwa – G74
00522 Czujnik temperatury ch3odziwa silnika – G62
00523 P0112 Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód niski – G42 A
00523 P0113 Czujnik IAT – temperatura niska – obwód wysoki – G42 A
00524 Czujnik stuku 1 – G61
00525 P0131 O2 czujnik – niskie napiecie – G39 B
00526 Prze3ącznik świate3 hamulców – niew3aściwy sygna3 (f)
00527 Czujnik temperatury powietrza wejściowego – G72
00528 Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96
00529 P0725 Obwód wejściowy predkości silnika (czujnik RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania ECM
00529 P0727 Obwód wejściowy predkości silnika (czujnik RPM) – brak sygna3u
00530 Czujnik pozycji przepustnicy – G88
00531 Napiecie od czujnika masy przep3ywu powietrza
00532 P1746 Modu3 kontroli transmisji – napiecie zasilania (B+) usterka s3abej baterii lub z3e uziemienie
00532 P1750 Napiecie (B+)
00533 Regulacja kontroli ja3owego powietrza
00534 Czujnik temperatury oleju
00535 Czujnik pierwszego uderzenia
00536 Czujnik drugiego uderzenia
00537 Kontrola czujnika tlenu
00538 Napiecie referencyjne
00539 Czujnik temperatury paliwa – G81
00540 Czujnik uderzenia 2 – G66
00541 Czujnik zakresu suwaka – G99
00542 Czujnik uniesienia ig3y – G80
00543 P0726 Obwód wejściowy predkości silnika – górny limit RPM przekroczony
00544 Maksymalny 3adunek ciśnienia powietrza przekroczony
00545 P1780 Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM
00545 P1781 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00545 P1782 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00546 Usterka na linii przesy3u danych
00547 Prze3ącznik kontroli ciśnienia ABS – F137
00548 P0560 Usterka napiecia systemu
00549 Sygna3 zużycia paliwa
00549 P1771 Sygna3 3adunku .... (brak sygna3u RPM)
00549 P1772 Sygna3 3adunku .... (brak sygna3u RPM)
00550 Kontrola startu wtrysku
00551 Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego
00552 Czujnik poziomu przep3ywu powietrza (czujnik pozycji) – G19
00553 Czujnik masy przep3ywu powietrza – G70
00554 Czujnik tlenu 2 – kontrola
00555 Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108
00558 Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska pozycja
00559 Kontrola limitu dodawania mieszanki – wysoka pozycja
00560 Prze3ącznik czujnika temperatury EGR – niska lub ... wartośa
00561 Kontrola dodawania mieszanki
00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozga3e1nej
00577 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1
00578 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2
00579 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3
00580 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4
00581 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5
00582 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6
00583 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7
00584 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8
00585 Czujnik temperatury EGR – G98
00586 Kontrola systemu EGR
00587 Kontrola dodawania mieszanki – z3e uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający wtryskiwacz
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
00589 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N131
00590 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej – strona pasażera – N132
00591 Prze3ącznik napiecia pasów bezpieczenstwa – E24
00592 Prze3ącznik napiecia wytapiania siedzen – E25
00593 Prze3ącznik wykrywania siedzenia – strona pasażera – F151
00594 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej
00595 Dane z wypadku zachowane
00596 Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – skrót
00597 P1728 Ruchome sygna3y predkości kó3 ABS – zakres / dzia3anie
00598 Usterka hydrauliczna / mechaniczna
00599 Możliwośa – prze3ącznik ciśnienia świat3a hamulca
00600 Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92
00602 Nożno – ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114
00603 Klapa motoru nożno – ściennego odmrażacza – V85
00604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
00605 Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza – N63
00606 Zawór dwufazowy ch3odziwa silnika – N147
00607 Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz – G106
00608 Czujnik 3adunku – G119
00609 Wyjście zap3onu 1
00610 Wyjście zap3onu 2
00611 Wyjście zap3onu 3
00612 Wyjście zap3onu 4
00613 Wyjście zap3onu 5
00614 Wyjście zap3onu 6
00615 Wyjście zap3onu 7
00616 Wyjście zap3onu 8
00617 Czujnik opó1nienia poduszki powietrznej – lewy – G104
00618 Czujnik opó1nienia poduszki powietrznej – prawy – G105
00619 Linia czujnika zasilania – lewa
00620 Linia czujnika zasilania – prawa
00621 Zawór redukcji ciśnienia – N155
00622 Odciąganie wody z filtra paliwa
00623 Po3ączenie elektrycznie transmisji / ABS
00624 W3ączenie kompresora A/C
00625 Sygna3 predkości pojazdu
00626 Świat3o indykatora świecy żarowej – 29
00627 Czujnik poziomu wody – G120
00628 Kontrola różna bieżąca
00629 Zawór otworu wentylacyjnego próżni – hamulec – F47
00630 A/C w3ączone
00633 Okablowanie do zap3onu / czujnik opó1nienia
00634 Opór – N159
00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
00636 Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121
00637 Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122
00638 P1766 Sygna3 kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638 P1767 Sygna3 kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638 Po3ączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM
00639 Czujnik opó1nienia – G123
00640 Obwód grzewczy czujnika tlenu – J278
00641 ATF – temperatura za wysoka
00642 Zawór prze3ączania EDL – prawy przód – N166
00643 Zawór wyjściowy EDL – prawy przód – N167
00644 Zawór wy3ączenia EDL – lewy przód – N168
00645 Zawór wyjściowy EDL – lewy przód – N169
00646 Motor ABS-ASR – po3ączenia elektryczne 1
00648 Obwód grzewczy czujnika tlenu – za konwerterem katalitycznym
00649 Zawór wejściowy / wyjściowy ABS – ty3 – N160
00650 Prze3ącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzeg3a – F36
00651 Okablowanie zap3onu
00652 P0730 Kontrola zakresu transmisji – niew3aściwy poziom biegu
00652 P0731 Kontrola zakresu transmisji – bieg #1 – niew3aściwy poziom
00652 P0732 Kontrola zakresu transmisji – bieg #2 – niew3aściwy poziom
00652 P0733 Kontrola zakresu transmisji – bieg #3 – niew3aściwy poziom
00652 P0734 Kontrola zakresu transmisji – bieg #4 – niew3aściwy poziom
00653 D1wignia selektora automatycznej transmisji
00654 Zap3on 1 napinacza pasów bezpieczenstwa – N153
00655 Zap3on 1 napinacza pasów bezpieczenstwa – N154
00656 Zap3on wykrycia poduszki powietrznej siedzenia – G128
00657 Motor dostosowawczy g3ównego zaworu wentylacyjnego – V102
00658 Modu3 operacyjny
00659 Autotest
00660 Prze3ącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy
00661 Wyświetlacz temperatury
00662 Tachometr – G5
00663 Predkościomierz – G21
00664 Pomiar paliwa
00665 Lampka ostrzegająca o zapieciu pasów bezp. – K19
00666 Sygna3
00667 Sygna3 temperatury otoczenia
00668 Napiecie baterii (terminal 30)
00669 MIL zaistnia3y drugi raz – K97
00670 Czujnik pozycji przepustnicy – G127
00671 Prze3ącznik Cruise Control – E45 – niezdefiniowana pozycja prze3ącznika
00672 Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem
00673 Wciśniety peda3 hamulca
00674 Hamulec zwolniony
00675 IV-lewy przód: OV OV – lewy przód; OV – lewy przód – ko3o zablokowane
00676 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – ko3o zablokowane
00677 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; B+ – lewy przód – ko3o wolne
00678 IV-lewy przód: B+ OV – lewy przód; OV – lewy przód – ko3o wolne
00679 Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym
00680 IV-prawy przód: OV OV – prawy przód; OV – prawy przód – ko3o zablokowane
00681 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – ko3o zablokowane
00682 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; B+ – prawy przód – ko3o wolne
00683 IV-prawy przód: B+ OV – prawy przód; OV – prawy przód – ko3o wolne
00684 Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym
00685 IV-lewy ty3: OV OV – lewy ty3; OV – lewy ty3 – ko3o zablokowane
00686 IV-lewy ty3: B+ OV – lewy ty3; OV – lewy ty3 – ko3o zablokowane
00687 IV-lewy ty3: B+ OV – lewy ty3; B+ – lewy ty3 – ko3o wolne
00688 IV-lewy ty3: B+ OV – lewy ty3; OV – lewy ty3 – ko3o wolne
00689 Powietrze zewnetrzne w systemie poboru powietrza
00690 IV-prawy ty3: OV OV – prawy ty3; OV – prawy ty3 – ko3o zablokowane
00691 IV-prawy ty3: B+ OV – prawy ty3; OV – prawy ty3 – ko3o zablokowane
00692 IV-prawy ty3: B+ OV – prawy ty3; B+ – prawy ty3 – ko3o wolne
00693 IV-prawy ty3: B+ OV – prawy ty3; OV – prawy ty3 – ko3o wolne
00694 Prze3ącznik oświetlenia instrumentów
00695 Pompa hydrauliczna (B+) – lewy przód / prawy przód ko3o zablokowane
00696 Zawór redukcji ciśnienia ABS – N170
00697 Zawór redukcji ciśnienia ABS – N171
00698 Modu3 kontrolny zwiekszy3 obecną konsumpcje
00699 Czujnik tlenu 1 – za konwerterem katalitycznym – G130
00700 Czujnik tlenu 2 – za konwerterem katalitycznym – G131
00701 Test przegrzania ECT
00702 Elastyczny czujnik paliwa – G133
00703 TPS/CTP prze3ącznik rozpoznania CTP
00705 Wirnik ch3odziwa w3ączony
00709 Czujnik świat3a s3onecznego 2 – g134
00710 Motor klapy odmrażacza – V107
00711 Motor klapy gniazda lewej stopy – V108
00712 Motor klapy gniazda prawej stopy – V109
00713 Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110
00714 Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego – 111
00715 Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112
00716 Motor klapy recyrkulacji – V113
00717 Motor klapy EVAP – V114
00718 Prze3ącznik górnego lewego otworu wentyl. – F179
00719 Prze3ącznik górnego prawego otworu wentyl. – F180
00720 Prze3ącznik dolnego lewego otworu wentyl. – F181
00721 Prze3ącznik lewego prawego otworu wentyl. – F182
00722 Prze3ącznik lewego środkowego otworu wentyl. – F183
00723 Prze3ącznik prawego środkowego otworu wentyl. – F184
00724 Prze3ącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F185
00725 Prze3ącznik otworu went. prawo centralnej stopy – F186
00726 Prze3ącznik otworu went. lewo centralnej stopy – F187
00727 Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135
00728 Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136
00729 Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137
00730 Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138
00731 Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139
00732 Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140
00733 Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy – czujnik pozycji – G141
00734 Czujnik pozycji centralnego otworu went. – G142
00735 Czujnik pozycji klapy recyrkulacji – G143. *Jeśli ten kod pojawia sie w starym modelu VR6 (AAA) wróa do kodu #01247
00736 Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji – G144
00737 Zawór regulujący ogrzewanie – lewy – N175
00738 Zawór regulujący ogrzewanie – prawy – N176
00739 Pompa ch3odziwa – V50
00740 Czujnik CKP cylindra 1 – G145
00741 Monitoring statusu pozycji peda3u hamulca
00742 System wentylacji baterii
00743 Czujnik wentylacji baterii _ G146
00744 Regulacja temperatury baterii
00745 Monitoring statusu izolacji
00746 Usterka baterii
00747 Czujnik temperatury baterii – przedni – G52
00748 Czujnik temperatury baterii – tylny – G53
00749 Klapa wentylacyjna
00750 Obwód lampek kontrolnych
00751 Indykator pojemności baterii
00752 Ogrzewanie baterii i nawiewu
00753 Elektryczne po3ączenie – czujnik predkości kó3
00754 Lampka ostrzegawcza ECT
00755 Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku – K3
00756 Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150
00757 Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151
00758 System poboru wtórnego powietrza (powietrze)
00759 Regulator temperatury lewego otworu went. – G155
00760 Regulator temperatury prawego otworu went. – G156
00761 DTC zachowany w jednostce kontrolnej
00762 Wtrysk(i) paliwa – N181
00763 Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy – G147
00764 Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera – G148
00765 Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji t3oka) – G149
00766 Czujnik temperatury przedniego otwory went. – G12
00767 Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R – g153
00768 Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania – G154
00769 Czujnik temperatury ch3odziwa silnika – G82
00770 Czujnik temperatury ch3odziwa silnika – G83
00771 Czujnik poziomu paliwa – G
00772 Prze3ącznik ciśnienia oleju – F22
00773 Czujnik ciśnienia oleju – G10
00774 Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy ty3 – G76
00775 Czujnik poziomu kontroli systemu – prawy ty3 – G77
00776 Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy przód – G78
00777 Czujnik pozycji przepustnicy – G79
00778 Czujnik kąta sterowania – G85
00779 Czujnik temperatury zewnetrznej – G17
00780 Czujnik ruchu w pionie – G90
00781 Motor pozycjonujący – lewy przód – V76
00782 Motor pozycjonujący – prawy przód – V77
00783 Motor pozycjonujący – lewy przód – V78
00784 Motor pozycjonujący – prawy ty3 – V79
00785 Czujnik temperatury – panel instrumentacyjny – G56
00786 Czujnik temperatury – w nag3ówkach – G86
00787 Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza – G89
00788
00789 Prze3ącznik zapasowy – F41
00790 Klapa recyrkulowanego / świeżego powietrza
00791 Prze3ącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora – G33
00792 Prze3ącznik ciśnienia klimatyzatora – F29
00793 Czujnik pozycji peda3u hamulca – G100
00794 Czujnik pompy hydraulicznej – G101
00795 Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi – G102
00796 Nawiew do czujnika temperatury – V42
00797 Czujnik świat3a s3onecznego - G107
00798 Test segmentowy
00799 Czujnik temperatury ch3odziwa silnika – G110
00800 Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza – G109
00801 Prze3ącznik wysokiego ciśnienia ch3odzącego A/C - F11b
00802 Prze3ącznik niskiego ciśnienia ch3odzącego A/C - F73
00803 Czujnik ruchu spreżyny śrubowej – prawy przód – G118
00804 Czujnik ruchu spreżyny śrubowej – lewy przód – G115
00805 Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N148
00806 Zawór rozpórki zawieszenia – prawy przód – N149
00807 Zawór rozpórki zawieszenia – lewy przód – N150
00808 Zawór rozpórki zawieszenia – prawy ty3 – N151
00811 System nie gotowy do aktywacji
00824 Lampka indykatora kontroli trakcji – K86
01016 Zawór spustowy gazu z zawieszenia – N106
01017 Kompresor systemowy gazu z zawieszenia – V65
01018 Wiatrak ch3odzący – V7
01019 zwolnienie
Transfer przerwany

01020 Pompa wodna – V36
01021 Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego – K81
01022 Świat3o wewnetrzne – aktywowana kombinacja
01023 D1wiek ostrzegawczy – H3
01025 Lampka indykatora usterki
01027 Wiatrak ciep3ego powietrza z ty3u – V47
01028 Obwód wiatraka – J323
01028 Wiatrak tylnego aparatu wyparnego – V20
01029 Obwód A/C – J32
01039 Czujnik ECT – G2
01040 Po3ączenie elektryczne ABS / transmisja 2
01041 System kontroli trakcji – funkcja nieczytelna
01044 P1749 Modu3 kontroli transmisji – niew3aściwie zakodowany
01045 Prze3ącznik Tiptronic – F189
01046
01047 Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania – Kt
01048 Lampka ostrzegawcza Diesel electronic – K104
01049 Napiecie zasilania (terminal 50)
01050 Monitoring statusu świecy żarowej
01051 Motor pozycjonujący MC paliwa – V117
01052 Czujnik pozycji przepustnicy – G157
01053 Zawór startu wtrysku – N182
01054 Obwód zasilania (terminal 30) – J317
01055 Czujnik startu wtrysku – G158
01057 Funkcja – sta3e 3adowanie – napiecie
01058 Funkcja – sta3e 3adowanie – bieżące
01059 Czujnik pozycji rotora – G159
01060 Czujnik niskiej temperatury zap3onu – G160
01061 Czujnik wysokiej temperatury zap3onu – G161
01070 Obwód startera – J53
01071 Czujnik pozycji peda3u sprzeg3a – G162
01072 Pozycja sprzeg3a zawór próżniowy – N183
01073 System ciśnienia sprzeg3a
01074 Pozycja sprzeg3a – zawór wentylacyjny
01075 Obwód pompy próżniowej – J320
01076 Obwód pompy hydraulicznej sprzeg3a – J319
01077 Prze3ącznik próżniowy bustera hamulca – F190
01078 Prze3ącznik selektora biegów TR – F191
01079 Obwód sterujący mocy – J320
01080 Prze3ącznik ciśnienia mocy – F192
01081 Zawór prze3ącznika pierwszorzedności – N185
01082 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa – K105
01083 Niski poziom p3ynu do spryskiwaczy – indykator p3ynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik – K106
01084 32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia – K107
01085 30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury – K108
01086 Predkościomierz – czujnik predkości pojazdu – G22
01087 Podstawowe ustawienia nie zaistnia3y
01088 Kontrola dodawania mieszanki 2
01089 Prze3ącznik pozycji podniesionego 3uku napinającego – P204
01090 Prze3ącznik pozycji obniżonego 3uku napinającego – P203
01091 Prze3ącznik pozycji zamknietego dachu – F202
01092 Prze3ącznik pozycji otwartego dachu – F171
01093 Prze3ącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny – F201
01094 Lewy prze3ącznik pokrywy kabiny 3 – F195
01095 Odblokowany lewy prze3ącznik pokrywy kabiny 2 – F197
01096 Zablokowany lewy prze3ącznik pokrywy kabiny 1 – F199
01097 Prze3ącznik zamka przedniego dla dachu – F172
01098 Prze3ącznik zamknietej pozycji ... – F206
01099 Prze3ącznik bagażnika (zamkniety)
01100 Prze3ącznik bagażnika (otwarty – odblokowany)
01101 Prze3ącznik pozycji otwartej zapadki dachu – F025
01102 Prze3ącznik prawy pokrywy kabiny 3 – F196
01103 Prze3ącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 – F198
01104 Prze3ącznik prawy pokrywy kabiny 1 – F200
01105 Zawór cewki 8 – N186
01106 Obwód zasilania otwierania okna – J291
01107 Lampka indykatora zablokowania dachu – K98
01108 Obwód zasilania zamykania okna – J292
01109 Obwód pompy hydraulicznej dachu – J321
01110 Cewka odblokowania dachu – N187
01111 Motor 1 zamka bagażnika
01112 Zasilanie motoru 1 i 2
01113 Motor 2 zamka bagażnika
01114 Prze3ącznik świat3a ostrzegawczego hamulca parkingowego – F9
01115 Wy3ącznie 3 bity miejsca
01116 Motor odblokowania dachu
01117 Sygna3 3adowania generatora terminala DF
01118 Obwód grzania pierwotnego silnika
01119 Sygna3 pozycji transmisji – zasiegu biegów
01120 Dostosowanie wa3u rozrządczego 1
01121 Dostosowanie wa3u rozrządczego 2
01122 Czujnik pozycji wa3u rozrządczego 2 – G163
01123 Usterka spustowania
01124 Monitoring statusu czasu 3adowania
01125 Zmiana poboru 3adowania
01126 Sygna3 predkości silnika
01127 Lampa indykatora rezerwy paliwa
01128 System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2
01129 Terminal S – H15
01130 ABS – sygna3 z poza zakresu tolerancji
01131 Aktywacja migania świate3
01132 Czujnik przedni podczerwony – G166
01133 Czujnik tylny podczerwony – G167
01134 D1wiek alarmu – 12
01135 Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
01136 Przerywnik startu silnika
01137 Prze3ącznik kontaktowy centralnego zamka
01138 Zamek centralny – odblokowanie drzwi kierowcy
01139 Zamek centralny – odblokowanie drzwi pasażera
01140 Zamek centralny – odblokowanie pokrywy
01141 Motor prze3ącznika zwolnienia pokrywy
01142 Zamek centralny –motor odblokowujący
01143 Zamek centralny – motor otwierający
01144 Zamek centralny – motor otwierający
01145 Zamek centralny – motor otwierający
01146 Zamek centralny – motoru zamykający
01147 Zamek centralny –motor zwolnienie pokrywy – V120
01148 Drzwi bezpieczenstwa – aktywacja
01149 Drzwi bezpieczenstwa – dezaktywacja
01150 Wyświetlacz analogowy
01151 Prze3ącznik bezpieczenstwa silnika Diesla – F207
01152 Prze3ącznik monitoringu biegów TR – F209
01153 Prze3ącznik E (Economy) – E163
01154 Prze3ącznik ciśnienia systemu sprzeg3a – F210
01155 Mechanika sprzeg3a
01156 Prze3ącznik rozpoznania biegów TR – F208
01157 Zasilanie d1wieku alarmu
01158 Zasilanie sygna3u obrotu
01159 Okablowanie bezpieczenstwa
01160 Obwód wtyku gniazda ch3odziwa – J325
01165 Modu3 kontroli stanu przepustnicy – J338
01166 Sygna3 momentu obrotowego silnika
01167 Zatrzymanie otwarcia przepustnicy – zawór zatrzymania przepustnicy – N194
01168 Zawór zwiekszenia ja3owego Rpm – N177
01169 Prze3ącznik kontaktu drzwi – strona kierowcy – F2
01170 Czujnik sta3ości wtrysku paliwa – G175
01172 Czujnik temperatury ogrzewania siedzen – strona kierowcy – G59
01173 Motor dostosowania pod3użnicy – strona kierowcy – V28
01174 Dostosowanie wysokości siedzenia – strona kierowcy – V38
01175 Dostosowanie podgrzewanego siedzenia – strona kierowcy – E94
01176 Usterka kluczowa
01177 Jednostka kontrolna silnika
01179 Niew3aściwe wprowadzenie klucza
01180 Silnik / A/C – po3ączenie elektryczne
01181 Inicjowanie – tylko dwa klucze naciśniete
01182 Adaptacja wysokości
01183 Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego – K72
01184 Czujnik temperatury na zewnątrz – G174
01185 Nadmuch świeżego powietrza – ty3 – V80
01186 Serwomotor dystrybucji powietrza z ty3u – V36
01187 Serwomotor klapy temperatury – ty3 – V137
01188 Cewka modu3u kontrolnego – po3ączenie elektryczne
01190 Motor modu3u kontrolnego – po3ączenie elektryczne
01192 Sprzeg3o konwertera świec
01193 Niskie wyjście ogrzewania – J359
01194 Wysokie wyjście ogrzewania – J360
01196 Szyna transmisji / silnika
01197 Szyna transmisji / silnika – przewód A
01198 Szyna transmisji / silnika – przewód B
01199 Po3ączenie elektryczne ABS / silnik
01200 Zasilanie zaworów ABS
01201 Zasilanie pompy ABS
01202 Kabel diagnostyczny
01208 Zmiany w zapisywaniu danych – VIN
01235 Wlot powietrza wtórnego – zawór cewki – N12
01236 Cewka zamka – N110
01237 Zawór odciecia paliwa – N109
01238 Kontrola czasu zap3onu
01239 Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy – N97
01240 Zawór oddychający pozycji przepustnicy – N117
01241 Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP – N115
01242 Ostatni etap w jednostce kontrolnej
01243 Cewka zmiany przewodu rurowego
01244 Modu3 kontroli czujnika ogrzewania tlenu – J208
01245 Regulator ciśnienia mech. różnicowego – N73
01246 Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) – J81
01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
01248 Dwufazowa cewka – uzupe3nienie otwartej przepustnicy – N54
01249 P0201 Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30 D
01250 P0202 Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31 D
01251 P0203 Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32 D
01252 P0204 Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33 D
01253 P0205 Cylinder 5 – usterka wtrysku – N83 D
01254 P0206 Cylinder 6 – usterka wtrysku – N84 D
01255 P0207 Cylinder 7 – usterka wtrysku – N85 D
01256 P0208 Cylinder 8 – usterka wtrysku – N86 D
01257 Zawór kontroli ja3owego powietrza – N71
01258 Pozycjoner klapy powietrza – V63
01259 Obwód pompy paliwa – J17
01260 Zawór odciecia spowolnienie paliwa – N55
01261 Zawór czestotliwości czujnika tlenu – N7
01262 Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75
01263 Wtryskiwacz zimnego startu – N17
01264 Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego – J299
01265 Zawór cewki regulatora próżniowego EGR – N18
01266
01267 Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia – J179
01268 Dostosowanie ilości – N146
01269 Zawór startu wtrysku – N108
01270 Sprzeg3o kompresora A/C – N25
01271 Motor klapy regulatora temperatury – V68
01272 Motor klapy g3ównej powietrza – V70
01273 Nawiew świeżego powietrza – V2
01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71
01275 Obwód cewki
01276 Pompa hydrauliczna ABS – V64
01277 Obwód pompy hydraulicznej ABS – J185
01278 Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
16486 P0102 Masa lub poziom obwodu przep3ywu powietrza – niskie wejście A
16487 P0103 Masa lub poziom obwodu przep3ywu powietrza – wysokie wejście. Może to bya wina niskiego poziomu baterii jeśli wystepuje wspólnie z 17988 (P1580) A
16496 P0112 Czujnik IAT – Temp. wysoka – obwód niski – G42 A
16497 P0113 Czujnik IAT – Temp. niska – obwód wysoki – G42 A
16500 P0116 Obwód temperatury ch3odziwa silnika - problem zakresu / dzia3ania A
16501 P0117 Obwód temperatury ch3odziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.) A
16502 P0118 Obwód temperatury ch3odziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.) A
16504 P0120 Czujnik A pozycji przepustnicy – usterka obwodu A
16505 P0121 Czujnik A pozycji przepustnicy – obwód – problem w dzia3aniu – poza zasiegiem A
16506 P0122 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – niskie napiecie wejściowe A
16507 P0123 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy – wysokie napiecie wejściowe A
16509 P0125 System ch3odzenia – temp. za niska do rozpoczecia procesu – G62 B
16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1) A
16515 P0131 Obwód czujnika O2 – niskie napiecie (bank 1 czujnik 1) B
16516 P0132 Obwód czujnika O2 – wysokie napiecie (bank 1 czujnik 1) A
16517 P0133 Obwód czujnika O2 – powolna odpowied1 (bank 1 czujnik 1) B
16518 P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) A
16519 P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1) A
16520 P0136 O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) A
16521 P0137 O2 obwód czujnika - niskie napiecie (bank 1 sensor 2) B
16522 P0138 O2 obwód czujnika - wysokie napiecie (bank 1 sensor 2) A
16524 P0140 O2 obwód czujnika - powolna odpowied1 (bank 1 sensor 2) B
16525 P0141 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) A
16534 P0150 O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) A
16536 P0152 O2 obwód czujnika – wysokie napiecie (bank 2 czujnik 1) A
16537 P0153 O2 obwód czujnika – powolna odpowied1 (bank 2 czujnik 1)
16538 P0154 O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v A
16539 P0155 O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 1) A
16540 P0156 O2 obwód czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2) A
16542 P0158 O2 obwód czujnika – wysokie napiecie (bank 2 czujnik 2) A
16543 P0159 O2 obwód czujnika – powolna odpowied1 (bank 2 czujnik 2)
16544 P0160 O2 obwód czujnika – nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2) A
16545 P0161 O2 obwód ogrzewania czujnika – usterka (bank 2 czujnik 2) A
16554 P0170 Wyważenie paliwa – usterka (bank 1) A
16555 P0171 Wyważenie paliwa – system os3abiony (bank 1) B
16556 P0172 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1) B
16557 P0173 Wyważenie paliwa – usterka (bank 2) B
16558 P0174 Wyważenie paliwa – system os3abiony (bank 2) B
16559 P0175 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 2) B
16684 P0300 Wykryto przerwe zap3onu – jakikolwiek cylinder B
16685 P0301 Cylinder #1 – wykryto przerwe zap3onu A lub B / miganie
16686 P0302 Cylinder #2 – wykryto przerwe zap3onu A lub B / miganie
16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwe zap3onu A lub B / miganie
16688 P0304 Cylinder #4 – wykryto przerwe zap3onu A lub B / miganie
16889 P0305 Cylinder #5 – wykryto przerwe zap3onu A lub B / miganie
16890 P0306 Cylinder #6 – wykryto przerwe zap3onu A lub B / miganie
16891 P0307 Cylinder #7 – wykryto przerwe zap3onu A lub B / miganie
16892 P0308 Cylinder #8 – wykryto przerwe zap3onu A lub B / miganie
16706 P0322 Obwód wejścia silnika predkości zap3onu / dystrybucji – brak sygna3u A lub B / miganie
16711 P0327 Czujnik uderzeniowy #1 – niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor) A
16716 P0332 Obwód czujnika uderzeniowego #2 – niskie wejście (bank 2) A
16721 P0337 Obwód czujnika pozycji wa3u korbowego – niskie wejście A
16725 P0341 Obwód czujnika pozycji wa3u rozrządczego – poza zakresem/ dzia3anie A
16784 P0400 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – usterka przep3ywu B
16785 P0401 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – niewystarczający przep3yw B
16786 P0402 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) – nadmierny przep3yw B
16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niew3aściwy przep3yw B
16806 P0422 Wydajnośa g3ównego katalizatora – poniżej progu (bank 1) B
16816 P0432 Wydajnośa g3ównego katalizatora – poniżej progu (bank 2) B
16824 P0440 System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania B
16825 P0441 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niew3aściwy przep3yw odpowietrzania A
16826 P0442 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (ma3y) B
16836 P0452 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – niskie wejście B
16837 P0453 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – czujnik ciśnienia – wysokie wejście
16839 P0455 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – wykryto przeciek (duży)
16845 P0461 Obwód czujnika poziomu paliwa – zakres / dzia3anie B
16885 P0501 Czujnik predkości pojazdu – zakres / dzia3anie A
16890 P0506 Modu3 kontroli ja3owej – RPM niższe niż spodziewane A
16891 P0507 Modu3 kontroli ja3owej – RPM wyższe niż spodziewane A
16894 P0510 Czujnik pozycji przepustnicy – zamkniety prze3ącznik B
16989 P0605 Modu3 kontroli wewnetrznej – pamiea odczytowa (EPROM) – b3ąd B
17090 P0706 Obwód czujnika zasiegu transmisji – zakres / dzia3anie A
17091 P0707 Obwód czujnika zakresu transmisji – niskie wejście D
17509 P1101 Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napiecie za niskie / przeciek powietrza D
17510 P1102 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – skrót do B+ A
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie A
17512 P1104 Obwód czujnika O2 (B1-S2) – napiecie za niskie / przeciek powietrza A
17513 P1105 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – skrót do B+ A
17514 P1106 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napiecie za niskie – przeciek powietrza A
17515 P1107 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – skrót do B+ A
17516 P1108 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) – wyjście za niskie A
17517 P1109 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – napiecie za niskie – przeciek powietrza A
17518 P1110 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) – skrót do B+ A
17535 P1127 D3ugoterminowy pomiar paliwa – system prze3adowany (bank 1) A
17536 P1128 D3ugoterminowy pomiar paliwa – system za s3aby (bank 1) B
17609 P1201 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna B
17610 P1202 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna A
17611 P1203 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna A
17612 P1204 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna A
17613 P1205 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna A
17614 P1206 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna A
17615 P1207 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – usterka elektryczna A
17616 P1208 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – usterka elektryczna A
17621 P1213 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do B+ A
17622 P1214 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do B+ A
17623 P1215 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do B+ A
17624 P1216 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do B+ A
17625 P1217 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do B+ A
17626 P1218 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do B+ A
17627 P1219 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do B+ A
17628 P1220 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do B+ A
17633 P1225 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – skrót do uziemienia A
17634 P1226 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – skrót do uziemienia A
17635 P1227 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – skrót do uziemienia A
17636 P1228 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – skrót do uziemienia A
17637 P1229 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – skrót do uziemienia A
17638 P1230 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – skrót do uziemienia A
17639 P1231 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – skrót do uziemienia A
17640 P1232 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – skrót do uziemienia A
17645 P1237 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – obwód otwarty A
17646 P1238 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty A
17647 P1239 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty A
17648 P1240 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty A
17649 P1241 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – obwód otwarty A
17650 P1242 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – obwód otwarty A
17651 P1243 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 – obwód otwarty A
17652 P1244 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 – obwód otwarty A
17656 P1250 Poziom paliwa za niski A
17733 P1325 Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągniety D
17734 P1326 Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągniety D
17735 P1327 Cylinder #3 – limit kontroli uderzeniowej osiągniety D
17736 P1328 Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągniety D
17737 P1329 Cylinder #5 – limit kontroli uderzeniowej osiągniety D
17738 P1330 Cylinder #6 – limit kontroli uderzeniowej osiągniety D
17739 P1331 Cylinder #7 – limit kontroli uderzeniowej osiągniety D
17740 P1332 Cylinder #8 – limit kontroli uderzeniowej osiągniety D
17747 P1339 Na przemian po3ączone czujniki pozycji wa3u korbowego / predkości silnika D
17748 P1340 Czujniki pozycji wa3u rozrządczego / korbowego (B2) – poza sekwencją A
17749 P1341 Poziom #1 wyjścia zap3onu – skrót do uziemienia A
17751 P1343 Poziom #2 wyjścia zap3onu – skrót do uziemienia A
17753 P1345 Poziom #3 wyjścia zap3onu – skrót do uziemienia A
17799 P1391 Czujnik pozycji wa3u rozrządczego (B2) – skrót do uziemienia A
17800 P1392 Czujnik pozycji wa3u rozrządczego w pozycji – otwarte (B2) – skrót do B+ A
17801 P1393 Poziom #1wyjscia cewki zap3onowej – usterka elektryczna A
17802 P1394 Poziom #2wyjscia cewki zap3onowej – usterka elektryczna A
17803 P1395 Poziom #3wyjscia cewki zap3onowej – usterka elektryczna A
17804 P1396 Czujnik predkości silnika – brakujący ząb A
17808 P1400 Obwód zaworu EGR – usterka elektryczna A
17809 P1401 Obwód zaworu EGR – poziom mocy skrót do uziemienia A
17810 P1402 Obwód zaworu EGR – skrót do B+ A
17815 P1407 Czujnik temperatury EGR – sygna3 za s3aby A
17816 P1408 Czujnik temperatury EGR – sygna3 za mocny B
17817 P1409 Zawór wentylacji zbiornika – usterka elektryczna B
17818 P1410 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do B+ A
17819 P1411 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – przep3yw ograniczony A
17822 P1414 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) – wykryto przeciek B
17826 P1418 Czujnik poziomu paliwa – sygna3 za mocny B
17828 P1420 Modu3 kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – usterka elektryczna
17829 Pp1421 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do uziemienia A
17830 P1422 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) – skrót do B+ A
17831 P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przep3yw za s3aby A
17832 P1424 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – wykryto przeciek B
17833 P1425 Zawór wentylacji zbiornika – skrót do uziemienia A
17834 P1426 Zawór wentylacji zbiornika – obwód otwarty A
17842 P1434 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+ A
17844 P1436 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – usterka elektryczna A
17848 P1440 Obwód zaworu EGR – stan mocy otwarty A
17858 P1450 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – skrót do B+ A
17859 P1451 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia A
17860 P1452 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza – obwód otwarty A
17878 P1470 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka A
17879 P1471 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – skrót do B+ A
17883 P1475 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka sygna3u obwód otwarty A
17884 P1476 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka – niewystarczająca próżnia A
17908 P1500 Obwód zwolnienia pompy paliwa – usterka elektryczna A
17910 P1502 Obwód zwolnienia pompy paliwa – skrót do B+ A
17912 1504 System poboru powietrza – określone powietrze w bypasie A
17913 P1505 CPT prze3ącznik nie zamyka – otwarty obwód A
17914 P1506 CPT prze3ącznik nie otwiera – skrót do uziemienia A
17917 P1509 Obwód IAT – usterka elektryczna A
17918 P1510 Obwód IAT – skrót do B+ A
17919 P1511 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – usterka elektryczna A
17920 P1512 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – skrót do B+ D
17951 P1543 Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygna3 za niski D
17952 P1544 Potencjometr aktualizacji przepustnicy – sygna3 za wysoki A
P1545
P1559
17988 P1580 Usterka aktuatora przepustnicy (b1) – może bya spowodowania s3abą baterią jeżeli wystepuje razem z 16487 (P0103) A
17990 P1582 Ja3owa adaptacja zakonczona B
18008 P1600 Terminal 15 1ród3a zasilania (B+) – niskie napiecie B
18010 P1602 Terminal 30 1ród3a zasilania (B+) – niskie napiecie D
18014 P1606 Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków A
18019 P1611 Obwód informowania MIL / modu3 transmisji kontroli – skrót do uziemienia D
18020 P1612 ECM – niew3aściwie zakodowane A
18021 P1613 Obwód informowania MIL – obwód otwarty lub skrót do B+ A
65535 P0603 B3ąd jednostki kontrolnej lub modu3u wewnetrznej kontroli. B3ąd pamieci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub z3y kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 B3ąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
P0217 Lampka temperatury – silnik gorący A
P0218 Lampka temperatury - ... gorące D+ temp lamp.
P0326 Czujnik uderzenia – sta3e uderzenia D+ temp lamp.
P0351 Zap3on – usterka D
P0352 Zap3on – usterka D
P0420 Konwerter – niska wydajnośa D
P0443 Odpowietrzenie EVAP – usterka obwodu A
P0500 Czujnik VSS – brak sygna3u D
P0560 Napiecie baterii – poza zasiegiem A
P0561 Napiecie baterii – niestabilne D
P0562 Napiecie baterii – niskie D
P0563 Napiecie baterii – wysokie D
P0565 Cruise control – usterka obwodu D
P0571 Prze3ącznik hamulca – usterka obwodu D
P0572 Prze3ącznik hamulca – niskie napiecie D
P0573 Prze3ącznik hamulca – wysokie napiecie D
P0600 PCM – brak seryjnych danych D
P0601 EPROM – usterka A
P0602 Program PCM – usterka A
P0604 Pamiea RAM PCM – usterka A
P0606 Procesor PCM – usterka A
P1782 Interwencja zap3onu w po3ączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty zasilania ECM A
ZADANIA PIN OBD-II


NR PIN OPIS
1 OEM
2 Szyna + linia, SAE J1850
3 OEM
4 Uziemienie, podwozie
5 Uziemienie, sygna3
6 OEM
7 Linia K, ISO 9141
8 OEM
9 OEM
10 Szyna + linia, SAE J1850
11 OEM
12 OEM
113 OEM
14 OEM
15 Linia L, ISO 9141
16 Pozytywnie, bateria pojazdu

TERMINOLOGIA OBD-II

OBD-II POPRZEDNI TERMIN
KONTROLA SILNIKA PCM (Modu3 kontroli mechanizmu napedowego zebatego) ECA
ECM
ECU
SMEC
MIL (Lampka indykatora usterki) CHECK ENGINE
MAINTENANCE REQUIRED
SERVICE ENGINE SOON
POWER LOSS
VCM (Modu3 kontroli pojazdu) ECA
ECM
ECU
SMEC
PCM
CZUJNIKI IAT (Temperatura powietrza wchodzącego) ACT
ATS
MAT
ECT (Temperatura ch3odziwa silnika) ECT
CTS
THA
TP (Pozycja przepustnicy) TPS
BARO (Ciśnienie barometryczne) ALTITUDE
APS
MAP (Ciśnienie absolutne przewodu rurowego) MAP
MDP (Ciśnienie dyferencyjne przewodu rurowego) VACUUM SENSOR
MAF (Przep3yw powietrza w przewodzie rurowym) AFC
VAF
AIRFLOW
KS (Czujnik uderzeniowy) KNOCK SENSOR
O2S (Czujnik tlenu) O2
EGO
LAMBDA SENSOR
HO2S (Czujnik tlenu podgrzanego) HEATED O2
HEGO
CKP (Pozycja wa3u korbowego) CRANKSHAFT SENSOR
CMP (Pozycja wa3u rozrządczego) CAM
CID
AKTUATORY IAC (Kontrola powietrza ja3owego) AIR BYPASS SOLENOID
IAC
ISC (Kontrola predkości ja3owej) IDLE SPEED AIR VALVE
IDLE SPEED MOTOR
ISC
ICM (Modu3 kontroli zap3onu) TFI IV
HEI
IGNITER
MC (Kontrola mieszanki) M/C SOLENOID
FBC
TCC (Sprzeg3o konwertera momentu obrotowego) TCC
Lock-up Switch
Lock-up Solenoid
Ostatnio edytowano 5 maja 2009, o 10:42 przez gurszczak, łącznie edytowano 2 razy
Pozdrawiam Gurszczak

Obrazek

Gurszczak i jego Hultaj
Avatar użytkownika
gurszczak
Administrator
 
Posty: 637
Dołączył(a): 20 maja 2008, o 06:05
Lokalizacja: Grudusk
Car: Hyundai
Engine: ix35

Postprzez tony » 28 maja 2008, o 09:24

ja p........le ile tego jest - super informacja na pewno nam sie przyda :!: :!: :!:
Pozdrawiam użytkowników Seata Toledo. Dziękuję wam za dobroć i za modlitwy. Z serca wam błogosławię.
Serdetschnje posdrawjam Toledziakuf
Tony
Avatar użytkownika
tony
Administrator
 
Posty: 2725
Dołączył(a): 18 maja 2008, o 20:26
Lokalizacja: Wyszków
Car:
Engine:

Postprzez Tomas » 3 kwietnia 2009, o 11:25

No ja też znalazłem na necie coś podobnego w formacie .doc
Pliczek wrzucam do załącznika (może komuś się przyda tekie coś) :)
Załączniki
kody_vag_obd_polnisch.rar
kody błędów VAG polskie tłumaczenie
(25.88 KiB) Pobrane 848 razy
Jak mawiają daltoniści "Życie jest jak tęcza - raz czarne, raz białe" ;)
Avatar użytkownika
Tomas
Sponsor
 
Posty: 815
Dołączył(a): 10 lipca 2008, o 11:29
Lokalizacja: Olsztyn
Car:
Engine:

Postprzez dyżurny » 24 listopada 2009, o 23:37

dzieki serdeczne dyzurny
345
dyżurny
Świeżak
 
Posty: 3
Dołączył(a): 24 listopada 2009, o 22:07
Lokalizacja: zagan
Car:
Engine:


Powrót do Diagnostyka VAG

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron